Kişisel verilerin korunması kanunu

6698 numaralı Kişisel Verilerin Korunma Kanunu kapsamında, gerçek ve/veya tüzel kişilerin bilgileri, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla şirketimiz sistemine kişisel verileri işlenmekte olup, ilgili veriler şirketimiz bünyesinde saklı tutulmaktadır.